GALERIA OSÓB ZASŁUŻONYCH

DLA

ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH

 

Pragnąc w ten skromny sposób wyrazić wdzięczność społeczników za podaną nam pomocną dłoń, publikujemy alfabetyczną listę osób, które udzieliły stowarzyszeniom szczególnej pomocy.

 

O ich przychylności nigdy nie zapomnimy! 

 

 • Janusz Bagiński - Jako Szef Sztabu Obrony Cywilnej Kraju w sposób szczególny pomagał społecznym ratownikom.

 • Kazimierz Bartnik - Jako Dyrektor Departamentu Spraw Obronnych w Ministerstwie Zdrowia i Opieki Społecznej w sposób szczególny pomagał społecznym ratownikom.

 • Leszek Białecki - Jako Zastępca Dyrektora Departamentu Kontroli, Skarg i Wniosków w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej pomógł społecznym ratownikom.

 • Elżbieta Bojanowska - Jako Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sposób szczególny pomagała społecznym organizacjom.

 • Czesław Bujała - Jako Szef Wojewódzkiego Inspektoratu Obrony Cywilnej w Łodzi w sposób szczególny pomagał społecznym ratownikom.

 • Marzena Brac  - Jako kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu w sposób szczególny pomaga organizacjom społecznym, wykazuje szczególną troskę o osoby niesamodzielne.

 • Janusz Cichoń - Jako Poseł na Sejm RP głosował przeciw ograniczeniu suwerenności stowarzyszeń.

 • Henryk Cioch - Jako Senator RP, głosował za zniesieniem utrudnień dla stowarzyszeń.

 • Tadeusz Cywiński - Jako Poseł na Sejm RP pomagał społecznym organizacjom.

 • Grzegorz Czelej - Jako Senator RP, głosował za zniesieniem utrudnień dla stowarzyszeń.

 • Jarosław Duda - Jako Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej w sposób szczególny pomagał społecznym organizacjom.

 • Mieczysław Gil - Jako Senator RP, głosował za zniesieniem utrudnień dla stowarzyszeń.

 • Zbigniew Hałat - Jako Wiceminister Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Główny Inspektor Sanitarny Kraju w sposób szczególny pomagał społecznym ratownikom.

 • Józefa Hryniewicz - Jako Poseł na Sejm RP pomaga społecznym organizacjom.

 • Stanisław Iwan - Jako Senator RP głosował przeciw ograniczeniu suwerenności stowarzyszeń.

 • Krzysztof Janik - Jako Minister w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sposób szczególny pomagał społecznym ratownikom.

 • Kazimierz Jaworski - Jako Senator RP, głosował za zniesieniem utrudnień dla stowarzyszeń.

 • Krzysztof Kłosowski - Jako Poseł na Sejm RP głosował przeciw ograniczeniu suwerenności stowarzyszeń.

 • Magdalena Kochan - Jako Poseł na Sejm RP głosowała przeciw ograniczeniu suwerenności stowarzyszeń.

 • Krzysztof Kołucki  - Jako Dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sposób szczególny pomagał społecznym organizacjom.

 • Ewa Kralkowska - Jako Dyrektor Wydziału Zdrowia w Łodzi, a następnie Wiceminister Zdrowia, w sposób szczególny pomagała społecznym ratownikom.

 • Ewa Kubasiewicz - Jako Prezes Radia Parada w sposób szczególny pomaga społecznym ratownikom.

 • Krzysztof Kubasiewicz - Jako Prezes Radia Parada w sposób szczególny pomagał społecznym ratownikom.

 • Kazimierz Kuberski – Jako Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej w sposób szczególny pomagał społecznym organizacjom.

 • Krzysztof Kwiatkowski – Jako Poseł na Sejm RP w sposób szczególny pomagał społecznym ratownikom.

 • Ryszard Lewandowski - Jako Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w sposób szczególny pomagał społecznym ratownikom.

 • Adam Lipiński - Jako Poseł na Sejm RP oraz Pełnomocnik Rządu d.s. Społeczeństwa Obywatelskiego i Pełnomocnik Rządu d.s. Równego Traktowania  w sposób szczególny pomaga społecznym organizacjom.

 • Marek Madej - Jako Dyrektor Łódzkiego Ośrodka Telewizji Polskiej w sposób szczególny pomagał społecznym ratownikom.

 • Elżbieta Majdańska – Pełniąc funkcję Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Police w sposób szczególny pomagała społecznym ratownikom.

 • Jacek Michalak - Jako Lekarz Miasta Łodzi w sposób szczególny pomagał społecznym ratownikom.

 • Józef Michalak - Jako Szef Miejskiego Inspektoratu Obrony Cywilnej w Łodzi w sposób szczególny pomagał społecznym ratownikom.

 • Krzysztof Michałkiewicz  - Jako Poseł na Sejm RP i Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sposób szczególny pomaga społecznym organizacjom.

 • Andżelika Możdżanowska - Jako Senator RP, głosowała za zniesieniem utrudnień dla stowarzyszeń.

 • Ireneusz Niewiarowski - Jako Senator RP głosował przeciw ograniczeniu suwerenności stowarzyszeń.

 • Jarosław Obremski - Jako Senator RP, głosował za zniesieniem utrudnień dla stowarzyszeń.

 • Marek Ochocki - Jako Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi w sposób szczególny pomagał społecznym ratownikom i społecznikom Polskiego Radia Obywatelskiego.

 • Krzysztof Ostrowski – Jako Poseł na Sejm RP i Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu d.s. Praw Pacjentów, w sposób szczególny pomaga społecznym ratownikom.

 • Witiold Pahl – Jako Poseł na Sejm RP w sposób szczególny pomagał społecznym ratownikom.

 • Grzegorz Palka - Jako Prezydent Miasta Łodzi w sposób szczególny pomagał społecznym ratownikom.

 • Bohdan Paszkowski - Jako Senator RP, głosował za zniesieniem utrudnień dla stowarzyszeń.

 • Arkadiusz Pawełczyk - Jako Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi w sposób szczególny pomagał społecznym ratownikom.

 • Waldemar Pawlak - Jako Premier Rządu Rzeczypospolitej Polskiej polecił administracji rządowej wspieranie społecznych ratowników.

 • Krystyna Pawłowicz - Jako Poseł na Sejm RP przeciwstawiła się ograniczaniu suwerenności stowarzyszeń społecznych.

 • Bogdan Pęk - Jako Senator RP głosował przeciw ograniczeniu suwerenności stowarzyszeń.

 • Jerzy Pieniążek - Jako Wicewojewoda Sieradzki w sposób szczególny pomagał społecznym ratownikom.

 • Maria Płachecka - Jako Wicenaczelnik Dzielnicy Łódź - Widzew w sposób szczególny pomagała społecznym ratownikom. i społecznikom Polskiego Radia Obywatelskiego. Aktywnie wspierała społeczników Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

 • Elżbieta Rafalska - Jako Poseł na Sejm RP i Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pomaga społecznym stowarzyszeniom.

 • Jan Rulewski - Jako Senator RP głosował za zniesieniem utrudnień dla stowarzyszeń.

 • Marek Rusin - Jako Minister i Wiceminister Łączności oraz Prezes Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej w sposób szczególny pomagał społecznym ratownikom i społecznikom Polskiego Radia Obywatelskiego.

 • Elżbieta Seredyn - Jako Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej w sposób szczególny pomagała organizacjom społecznym.

 • Michał Seweryński - Jako Senator RP, głosował za zniesieniem utrudnień dla stowarzyszeń.

 • Marian Sobolewski - Jako Szef Sztabu Obrony Cywilnej Kraju w sposób szczególny pomagał społecznym ratownikom.

 • Mirosława Stachowiak-Różecka  - Jako Poseł na Sejm RP w sposób szczególny pomaga organizacjom społecznym.

 • Andrzej Stefanowski - Jako Komendant Główny Straży Pożarnych w sposób szczególny pomagał społecznym ratownikom.

 • Krzysztof Szamałek - Jako Dyrektor Biura Bezpieczeństwa Narodowego w sposób szczególny pomagał społecznym ratownikom.

 • Ignacy Ścibiorek - Jako Komendant Wojewódzki Straży Pożarnej w Łodzi w sposób szczególny pomagał społecznym ratownikom.

 • Aleksander Świeykowski - Jako Senator RP, głosował za zniesieniem utrudnień dla stowarzyszeń.

 • Genowefa Tokarska - Jako Poseł na Sejm RP głosowała przeciw ograniczeniu suwerenności stowarzyszeń.

 • Zdzisław Tokarski - Jako Wicewojewoda Warszawski w sposób szczególny pomagał społecznym ratownikom.

 • Władysław Urbański - Jako Główny Inspektor Państwowej Inspekcji Radiowej w sposób szczególny pomagał społecznym ratownikom i społecznikom Polskiego Radia Obywatelskiego.

 • Teresa Anna Wargocka - Jako Poseł na Sejm RP w sposób szczególny pomaga społecznym organizacjom.

 • Krzysztof Więckiewicz – Jako Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w sposób szczególny pomagał społecznym organizacjom.

 • Elżbieta Więcławska-Sauk - Jako Senator RP w sposób szczególny pomagała społecznym ratownikom.

 • Przemysław Wipler - Jako Poseł na Sejm RP głosował przeciw ograniczeniu suwerenności stowarzyszeń.

 • Grzegorz Wojciechowski - Jako Senator RP głosował przeciw ograniczeniu suwerenności stowarzyszeń.

 • Elżbieta Woźniak-Sionek  – Jako Zastępca Dyrektora Departamentu Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sposób szczególny pomaga społecznym organizacjom.

 • Krystyna Wyrwicka - Jako Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w sposób szczególny pomaga społecznym organizacjom.

 • Józef Zając - Jako Senator RP, głosował za zniesieniem utrudnień dla stowarzyszeń.

 • Włodzimierz Zaleszczyk - Jako Dyrektor Biura Łączności Komendy Głównej Policji w sposób szczególny pomagał społecznym ratownikom.

 • Małgorzata Zwiercan - Jako Poseł na Sejm RP i Przewodnicząca Komisji Polityki Senioralnej w sposób szczególny pomaga organizacjom społecznym.