| strona główna |


WIADOMOŚCI
PL-CB RADIO 

URZĄD GMINY KORNOWAC

44-285 Kornowac, ul. Rybnicka 36,woj.katowickie tel.577773 w.37,38

 

Kornowac, dnia 11-08-1997 r.

 

O p i n i a

dla

Wojewódzkiego Sztabu Ratownictwa
PL-CB Radio województwa katowickiego
Sieci "A R I A D N A "
 
 

    Z Wojewódzkim Sztabem Ratownictwa PL-CB Radio-Sieć "Ariadna" rozpoczęliśmy współpracę od pierwszego dnia akcji powodziowej. Sieć "Ariadna" wniosła ogromny wkład w prowadzenie akcji ratunkowej:
 
*  wykazała się dużymi zdolnościami organizacyjnymi umiejętnością podejmowania szybkich i trafnych decyzji
 
*   pomagała w utrzymywaniu łączności radiotelefonicznej z działającymi Komitetami Przeciwpowodziowymi rejonu raciborskiego, koordynowała dostawy darów dla powodzian
 

    Pragniemy zaznaczyć, że przez cały czas trwania akcji mogliśmy liczyć na fachową pomoc "Ariadny", oraz całodobową dyspozycyjność.
 
    "Ariadna" udzieliła nam pomocy w najtrudniejszym dla nas okresie. Działalność Sieci "Ariadna" w bardzo dużym stopniu usprawniła funkcjonowanie służb ratunkowych oraz Komitetów Przeciwpowodziowych.
 
    Składamy serdeczne podziękowania za dotychczasową współpracę, zaangażowanie oraz wytrwałość, z nadzieją na kontynuację już rozpoczętej współpracy.
 
 

           W Ó J T
 

       Józef Stukator