| strona główna |


WIADOMOŚCI
PL-CB RADIO


OŚRODEK DYŻURNY
      WOJEWODY

Katowice, dnia 29.07.1997 r.

 
 
 

Pan
Edward Tymków
Szef Wojewódzkiego
Sztabu Ratownictwa
PL-CB RADIO
Knurów
 
 
 
 

    Klęska powodzi, która nawiedziła tereny województwa katowickiego była klęską nie notowaną od kilkuset lat.
 
    Spowodowała ona duże straty w ludziach, rolnictwie i budownictwie, sparaliżowała całkowicie łączność telefoniczną i komunikacyjną.
 
    Na pewno straty oraz nastawienie psychiczne poszkodowanych ludzi byłoby dużo większe gdyby nie Wasza pomoc w nawiązywaniu łączności z zalanymi gminami.
 
    ARIADNA, którą kierował Pan przyczyniła się w początkowej fazie działania do rozwiązania problemów w kierowaniu akcją.
 
    Przez cały czas trwania akcji - ARIADNA była potrzebna do koordynacji, przekazywania i otrzymywania potrzebnych wiadomości w celu likwidowania skutków powodzi.
 
    Szanowny Panie, jako Kierownik Ośrodka Dyżurnego Wojewody gorąco Panu dziękuję za bardzo dobrą współpracę i życzę Panu i wszystkim Pana współpracownikom z PL-CB RADIO jeszcze większych sukcesów w Waszej działalności.
 
 
 

                                            Z poważaniem
 

                                         K I E R O W N I K
                                  Ośrodka Dyżurnego Wojewody

                                            Piotr MITRAS