| strona główna |


WIADOMOŚCI
PL-CB RADIO


U R Z Ą D   M I E J S K I
          43-460 Wisła
               Pl.B.Hoffa 3
  tel./0-3355/24-25,fax 29-95
                tlx 035182

Wisła 97-08-13

 

          OC-6234/6/97
 

KRAJOWY SZTAB RATOWNICTWA
PL-CB RADIO
90-954 ŁÓDŹ
ul.PIOTRKOWSKA 238
 
 
 

        Urząd Miejski w Wiśle wyraża pozytywną opinię na temat działalności CB-Radio na terenie miasta Wisła. W czasie prowadzenia akcji przeciw powodziowej wielu posiadaczy CB-Radio informowało na bieżąco o miejscach zagrożonych zniszczeniem mienia /dróg,mostów/ za pośrednictwem Policji i Straży Miejskiej. Służby te posiadają na swoim wyposażeniu dobrej klasy radia CB.
 
        Według opini Pani podkomisarz Ireny Wigłasz Komendanta Komisariatu w Wiśle kanał ratowniczy radia CB jest niezbędnym elementem pomocy w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia ludzi.
 
        Również wypowiedź z-ca Komendanta Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Straży Pożarnej w Ustroni-Polanie zabezpieczającej między innymi rejon miasta Wisły Pana Mirosława Melcera potwierdza potrzebę dalszej współpracy na kanale ratowniczym radia CB.
 
        Kanał ten jest często, szczególnie w okresie zimowym , jedynym środkiem łączności dla mieszkańców górskich osiedli takich jak np. oś.Kobyla, Mały Stożek, Kamienny.
 
        Przy pomocy radia CB poprzez Policję mogą wezwać pogotowie ratunkowe, weterynarza czy inne służby niosące pomoc mieszkańcom Wisły.
 
 

        Z poważaniem
 

 
        BURMISTRZ MIASTA
             /podpis nieczytelny/