urlopUrlop to czas gdy jesteśmy narażeni na różnego rodzaju zagrożenia w większym stopniu niż zazwyczaj. mogą one dotyczyć zarówno podróży jak i samego pobytu, zwłaszcza, gdy na miejsce wypoczynku wybieramy region odrębny kulturowo lub gdzie ścierają się różne siły polityczne.
Dlatego warto dokładnie zaplanować wyjazd, aby uniknąć przykrych niespodzianek.

Pierwszą i podstawową rzeczą jaką powinniśmy zrobić przed podjęciem decyzji dotyczącej miejsca wypoczynku, to sprawdzić na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych jakie są rekomendacje dla wybranego przez nas regionu świata.

Zobacz poradnik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.