Komunikaty:

 

 --------------------------------------------------------------------------------

Osoby korzystające z Przycisku Sieci Życia
przy pomocy własnego aparatu telefonicznego,
mogą skorzystać z ulgi w składkach członkowskich do 75%
i opłacać składki w wysokości 5 zł miesięcznie.   

 --------------------------------------------------------------------------------

Osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej,
korzystające z Przycisku Sieci Życia® przy pomocy własnego aparatu telefonicznego, mogą zostać zwolnione z opłacania składek członkowskich.

 --------------------------------------------------------------------------------